Thông qua 2 nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính

Thông qua 2 nghị quyết về phân loại đô thị và đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, trong phiên họp chuyên đề pháp luật chiều 21/9…

Chưa thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Chưa thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Góp ý về phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023, nhiều bộ, ngành lựa chọn nghỉ 7 ngày, song Bộ Tài chính lại chọn nghỉ 9 ngày để người lao động được nghỉ dài hơn. Riêng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra phương án khác là nghỉ 8 ngày, bắt đầu từ 28 tháng Chạp…

1 2 3 Tiếp Cuối