Hà Nội nghiên cứu mô hình “Thành phố trong thành phố”, định hướng xây sân bay thứ hai

Hà Nội nghiên cứu mô hình “Thành phố trong thành phố”, định hướng xây sân bay thứ hai

Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội vừa có tờ trình đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô nhằm xác định các định hướng quy hoạch phù hợp với thực tiễn, nhận diện những hạn chế, tồn tại; đồng thời, đề xuất một số định hướng để Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chất lượng sống là cơ bản.

Hoà Bình: sắp có thêm khu công nghiệp khoảng 200ha

Hoà Bình: sắp có thêm khu công nghiệp khoảng 200ha

Theo Quyết định số 256/QĐ – Ttg, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhuận Trạch, tỉnh Hòa Bình, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Hòa Phú - Hòa Bình...

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Tính đến hết ngày 15/02, mới có 15/21 bộ, cơ quan trung ương, địa phương đề xuất danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 02/51 bộ, cơ quan trung ương, và 35/63 địa phương đối với bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022…

TP.HCM xin được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

TP.HCM xin được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa có văn bản gửi văn phòng UBND TP.HCM báo cáo các nội dung cần kiến nghị Thủ tướng phân cấp cho Thành phố được phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hài hòa và phù hợp với từng giai đoạn phát triển, nhưng không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung...

1 2 3 Tiếp Cuối