PHƯỚC BÌNH TỰ

12/03/2022

PHƯỚC BÌNH TỰ

Hệ phái: Bắc tông

Điện thoại: 0982 696 135

Địa chỉ: Ấp Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh

Năm thành lập: 1970. Năm trùng tu: 2008

Người sáng lập: Thích Nữ Diệu Sư

Tạm quản lý: Thích Nữ Diệu Quang

Ngày Huý kỵ: 05/07 (AL) hằng năm

Chùa tích cực tham gia sinh hoạt Giáo hội và phát quà cho dân nghèo địa phương vào các dịp lễ lớn.

Các tin liên quan