Hơn 30.000 hộ dân thiếu nước sạch

Hơn 30.000 hộ dân thiếu nước sạch

HÀ TĨNH - Hàng chục nghìn hộ dân ở huyện Kỳ Anh nhiều năm qua phải sinh hoạt bằng nước giếng khoan nhiễm phèn và mặn, hoặc nước mặt chưa qua xử lý

1 2 3 Tiếp Cuối