Bộ Xây dựng: Người nước ngoài không được mua nhà thương mại ở dự án NOXH

18/05/2022

Theo Bộ Xây dựng, đối chiếu với các quy định hiện hành thì tổ chức nước ngoài không được mua và sở hữu nhà ở đối với nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng: Người nước ngoài không được mua nhà thương mại ở dự án NOXH - 1

Đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án NOXH thì chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (Ảnh: IT).

Bộ Xây dựng vừa có công văn 1561/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang về việc bán, cho thuê, cho thuê mua đối với phần 20% diện tích sàn nhà ở thương mại trong công trình nhà ở chung cư xã hội.

Dẫn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết trường hợp phương án quy hoạch chi tiết của dự án xây dựng NOXH do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà không bố trí quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh thương mại trong phạm vi dự án thì chủ đầu tư được phép dành 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án đó để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

Còn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100, đối với phần kinh doanh thương mại trong dự án NOXH thì chủ đầu tư được bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

Trong cơ cấu giá các sản phẩm này đã bao gồm cả tiền sử dụng đất. Việc này nhằm bù đắp chi phí đầu tư nhà ở xã hội, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội và giảm chi phí quản lý, vận hành nhà ở xã hội của dự án, Bộ Xây dựng cho biết.

Như vậy theo Bộ Xây dựng, Nghị định số 100 của Chính phủ và Thông tư số 20 của Bộ Xây dựng không quy định hạn chế về đối tượng được mua, thuê, thuê mua phần diện tích sàn nhà ở của dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua theo giá kinh doanh thương mại.

Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 99 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì tổ chức nước ngoài chỉ được mua, thuê mua nhà ở thương mại (căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

"Đối chiếu với các quy định nêu trên thì tổ chức nước ngoài không được mua và sở hữu nhà ở đối với nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội", Bộ Xây dựng thông tin.

Theo Dân trí

Các tin liên quan