banner top Banner Top 2

Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng

19/02/2021
         Tổng hợp Nano bạc bằng phương pháp sinh học để sản xuất 1000 chai nước rửa tay sát khuẩn và nước súc miệng thảo dược là kết quả của công trình nghiên cứu mà TS. Trịnh Đình Khá cùng nhóm nghiên cứu của trường Đại học Khoa học đã triển khai từ năm 2017. Để ứng phó với tình hình diễn biến phực tạp của dịch Covid-19, tập thể cán bộ, giảng viên của nhà trường đã gấp rút sản xuất và cấp phát cho các cơ sở giáo dục, trường trung học phổ thông trên địa bàn để học sinh, sinh viên có thể yên tâm học tập và giáo viên yên tâm lên lớp.


 Nhóm nghiên cứu trường Đại học Khoa học điều chế nước rửa tay sát khuẩn và nước súc miệng thảo dược trong phòng thí nghiệm

Đại học Khoa học là một trong những đơn vị đi đầu trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng các sản phẩm khoa học vào thực tiễn của Đại học Thái Nguyên. Trong giai đoạn 1/2015-1/2020, CBGV Nhà trường đã thực hiện: 14 đề tài độc lập cấp Nhà nước (trong đó 12 đề tài thuộc quỹ Nafosted, 01 đề tài thuộc Bộ KHCN và 01 đề tài thuộc UB dân tộc), 19 Đề tài cấp Bộ, 7 Đề tài cấp tỉnh, 47 Đề tài cấp đại học, 33 Đề tài cấp cơ sở, triển khai thực hiện 299 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các sản phẩm ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ đã được thương mại hóa đểu là sản phẩm nghiên cứu của cán bộ nhà trường.

Có thể nói, việc điều chế nước rửa tay sát khuẩn và nước súc miệng nano bạc là phản ứng nhanh, tích cực của cán bộ giảng viên nhà trường trước tình hình diễn biến bất thường của dịch bệnh, đồng thời thể hiện nghĩa cử cao đẹp của nhà trường khi hàng nghìn sản phẩm y tế này được gửi tới các trường THPT trên địa bàn để cùng chung tay bảo vệ sức khoẻ cộng đồng./

Vi Phương 

Các tin liên quan