banner top Banner Top 2

Ba La (P-HĐ)

20/04/2020

Dài 800m, rộng 10,5m.

 

Từ ngã ba Ba La (Km 0 – QL21B) đi qua Xí nghiệp Nước khoáng và Trung tâm giới thiệu việc làm Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây lắp điện I Ba La đến Km 0+800 QL 21B (đầu Công ty Giống cây trồng).

Đường đi qua đất của phường Phú La, Phú Lãm, nhân dân tự đặt tên là phố Ba La (đã ổn định số nhà từ nhiều năm).

Tên phố mới đặt tháng 6/2009.

Ba La là một địa danh cổ được nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa làng xã Việt Nam cho rằng đó là một trong những làng do tù binh Chiêm Thành bị các vua nhà Lý, nhà Lê đưa đến đây khai lập nên, hiện nay thuộc phường Phú La, quận Hà Đông. Trước đây Ba La còn có tên là Văn La thuộc xã Văn Khê, thị xã Hà Đông (Ba La là tên nôm khó tìm từ Hán Việt thay thế nên Ba thay bằng Văn cho văn vẻ).

Các tin liên quan